कपिलवस्तु - ३

जिल्ला : कपिलबस्तु जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बिनोद कुमार कोरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
बालाजी चौधरी कुर्मी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
आरती रजौरिया भुसाल
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३८, महिला
गठबन्धन:
मंगल प्रसाद गुप्‍ता
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ७७, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
अभिषेक प्रताप शाह
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
प्रकाश रजौरिया
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
नरसिहं चौधरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
यम नाथ उपाध्याय
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
ईश्वर दयाल मिश्र
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
केश बहादुर थापा
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ७९, पुरुष
गठबन्धन:
गीता शुक्‍ला
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५८, महिला
गठबन्धन:
राम चन्द्र कोरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
दिपक बेल्वसे
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
परमेश्‍वर दयाल मिश्र
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण कुमार उपाध्याय
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
धर्म किशोर मुराउ मौर्य
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
गणेश कुमार जि सी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
मनी राम कोहार
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
अभिषेक प्रताप शाह
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी २०००१ मत
मंगल प्रसाद गुप्‍ता
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ७२, पुरुष
गठबन्धन:
ईश्वर दयाल मिश्र
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१४३३० मत
इलियास मुसलमान
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
अनिल कुमार गुप्‍ता
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१४० मत
अब्दुल मोबिन मुसलमान
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
अनुराग मणि त्रिपाठी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
आजाद अहमद खाँ
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
आज्ञाराम कोरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
साधना चौधरी
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: २८, महिला
गठबन्धन:
रामरुप बढई
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
अब्दुल हकिक मुसलमान
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
राम केवल यादव
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
यारीफ अली खाँ
कपिलबस्तु, कपिलवस्तु - ३
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन: