दाङ - २

जिल्ला : दाङ जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शंकर पोख्रेल
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
रेखा शर्मा
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ५३, महिला
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
भोलानाथ योगी
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
आसा राम वैद्य
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
शसीराम चौधरी
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
रेशम चौधरी
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
गीता रावत
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
बिशाल अधिकारी
दाङ, दाङ - २
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
यमलाल जि.सी.
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
भुपनाथ अर्जेल
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ४००४२ मत
राजु खनाल
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
गगन शाह
दाङ, दाङ - २
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
ठाकुर रोका
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
बालाराम पौडेल
दाङ, दाङ - २
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन: