खोटाङ - १

जिल्ला : खोटाङ जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विशाल भट्टराई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
राम कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
कृष्ण कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
सर्जु श्रेष्ठ
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
भोज राज बस्नेत
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
दिपक मगर
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
चन्द्रमणि राई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
जयन्द्र कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
विशाल भट्टराई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३७८३७ मत
सरस्वती वजिमय
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ६०, महिला
गठबन्धन:
मदन कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
कृष्ण कुमार राई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
धर्मराज पोखरेल
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
गोकर्ण राई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
गणेश बहादुर राई
खोटाङ, खोटाङ - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन: