सुर्खेत - २

जिल्ला : सुर्खेत जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अमृत बहादुर बुढा क्षेत्री
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
हृदयराम थानी
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
दिप बहादुर नेपाली
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
भिम बहादुर शाही
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
तुल्छी खडका
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ३९, महिला
गठबन्धन:
टेक्मल दमाई
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
वीरेन्द्रा कुमारी चन्द
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
कुमारी राई
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
टेक बहादुर चुनारा
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
नवराज रावत
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३७४४७ मत
हृदयराम थानी
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
गोविन्द प्रसाद आचार्य
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
प्रचण्ड कुमार पोखरेल
सुर्खेत, सुर्खेत - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन: