धनकुटा - १

जिल्ला : धनकुटा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राजेन्द्र कुमार राई
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
सुनील बहादुर थापा
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
कुमार बहादुर थापा
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
विश्वा मित्र लावती
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
आराम कुमार लिम्बु
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
रमेश राई
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
हेमराज भण्डारी
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
राजेन्द्र कुमार राई
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३७३३३ मत
सुनील बहादुर थापा
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
इन्द्र वहादुर रसाइली
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन: