नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल) स्थापना : पार्टी प्रमुख :

अग्रता
जीत

नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
टिक माया गुरुङ्ग
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
हिरण्य लाल श्रेष्ठ
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
शोभावती कुमारी चौधरी
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
खलु प्रसाद थारु
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
वीर बहादुर ओली क्षेत्री
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
हर्क बहादुर ठकुल्ला
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
टंक प्रसाद भट्टराई
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
शंकर प्रसाद चौरसिया
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)
डोलराज बि.क.
नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल)