नेकपा माओवादी समाजवादी स्थापना : पार्टी प्रमुख :

अग्रता
जीत

नेकपा माओवादी समाजवादीका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
योक बहादुर घिसिङ
नेकपा माओवादी समाजवादी
शेखर शर्मा
नेकपा माओवादी समाजवादी
रमेश महते
नेकपा माओवादी समाजवादी
उब्जङ शाही
नेकपा माओवादी समाजवादी
कुमार राई
नेकपा माओवादी समाजवादी
टुक बहादुर सिंजाली
नेकपा माओवादी समाजवादी
टेक्मल दमाई
नेकपा माओवादी समाजवादी
ईश्वरी प्रसाद पौडेल
नेकपा माओवादी समाजवादी
प्रशान्त के.सी. तिमल्सिना
नेकपा माओवादी समाजवादी