नेकपा माले

नेकपा माले स्थापना : पार्टी प्रमुख : सीपी मैनाली

अग्रता
जीत

नेकपा मालेका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अनवरी खाँ
नेकपा माले