बहुजन एकता पार्टी नेपाल

बहुजन एकता पार्टी नेपाल स्थापना : पार्टी प्रमुख : अध्यक्ष - हरिनन्दन कुमार रंजन

अग्रता
जीत

बहुजन एकता पार्टी नेपालका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मनोज पासमान
बहुजन एकता पार्टी नेपाल
मोहम्मद मनसरीफ अंसारी
बहुजन एकता पार्टी नेपाल
राज कुमार पासवान
बहुजन एकता पार्टी नेपाल
राजा राम पासवान
बहुजन एकता पार्टी नेपाल
लक्ष्मी मण्डल खत्वे
बहुजन एकता पार्टी नेपाल
दिलिप राम
बहुजन एकता पार्टी नेपाल