नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन स्थापना : पार्टी प्रमुख : अध्यक्ष - जोखमान लामा

अग्रता
जीत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तनका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
उत्तर कुमार लामा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन
जोग मान लामा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन