साझा पार्टी नेपाल

साझा पार्टी नेपाल स्थापना : पार्टी प्रमुख : अध्यक्ष - प्रभाष बस्न्यात

अग्रता
जीत

साझा पार्टी नेपालका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मिलन पाण्‍डे
साझा पार्टी नेपाल