नेपाल आमा पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख :

अग्रता
जीत

नेपाल आमा पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४