लमजुङ - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
पृथ्‍वी सुव्वा गुरुङ
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
देव प्रसाद गुरुङ
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
नरेन्द्र बहादुर गुरुङ
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
बाल चन्द्र श्रेष्‍ठ
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
धर्म राज के.सी
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्मी कान्त पौडेल
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
टक बहादुर गुरुङ
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विकास गुरुङ्ग
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
नन्द जङ गुरुङ
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
चन्दन वस्याल
लमजुङ, लमजुङ - १
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
देव प्रसाद गुरुङ
लमजुङ , लमजुङ - १
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:
माओवादी केन्द्र
विजयी ३९४६८ मत
दिल बहादुर घर्ती
लमजुङ , लमजुङ - १
बर्ष: ६५ , पुरुष
गठबन्धन:
द्धारीका प्रसाद मिश्र
लमजुङ , लमजुङ - १
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
७३२ मत
निर्देश सिलवाल
लमजुङ , लमजुङ - १
बर्ष: २७ , पुरुष
गठबन्धन:
देवेन्द्र पराजुली
लमजुङ , लमजुङ - १
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
खेमजङ्ग गुरुङ
लमजुङ , लमजुङ - १
बर्ष: ५९ , पुरुष
गठबन्धन:
यम बहादुर थापा मगर
लमजुङ , लमजुङ - १
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार